Aby móc w Polsce legalnie prowadzić działalność gospodarczą, polegającą na transporcie osób lub rzeczy, niezbędna jest licencja transportowa. Proces uzyskania takiego pozwolenia jest nadzwyczaj skomplikowany. Co jeszcze warto wiedzieć o tym dokumencie?

Zgodnie z obowiązującymi w naszym kraju przepisami, każda firma zarabiająca na działalności transportowej, bez względu na to, czy przewozi osoby czy też towary, jest zobligowana do posiadania licencji transportowej. Dokument ten stanowi pewnego rodzaju pozwolenie na wykonywaną działalność. Co warte podkreślenia, jeśli podczas kontroli okazałoby się, że taka licencja jest nieważna lub jej nie ma w ogóle, wówczas dalszy transport byłby niemożliwy.

Licencja transportowa jest z jednej strony uciążliwością dla przedsiębiorców, ponieważ aby ją zdobyć, należy przejść długi proces w urzędach. Z drugiej jednak, stanowi element kontroli państwa nad tą gałęzią gospodarki, gdyż do transportu osób lub mienia są dopuszczone tylko te podmioty, które spełniają określone normy.

Dobra reputacja – bez niej nie zdobędziesz licencji transportowej

Pierwszą z takich norm jest dobra reputacja. Wraz z wnioskiem o wydanie licencji transportowej, należy złożyć także zaświadczenie o nieposzlakowanej opinii. Co to oznacza w praktyce? Brak karalności za przestępstwa karne lub skarbowe, a także brak prawomocnego zakazu wykonywania działalności gospodarczej związanej z transportem, czy to krajowym, czy też międzynarodowym.

Zabezpieczenia finansowe firmy

Zabezpieczenia finansowe to kolejny z wymogów, stawianych podmiotom starającym się o wydanie licencji transportowej. Aby pozwolenie zostało wydane, należy przedstawić wyciąg z rachunku bankowego lub polisę ubezpieczeniową (ewentualnie gwarancję bankową) na kwotę:

9 tys. euro na pierwszy samochód firmowy, służący do wykonywania działalności;

5 tys. euro na każdy kolejny z nich;

50 tys. euro, jeśli w ramach działalności transportowane będą towary.

Kara za brak licencji transportowej

Jak widać, uzyskanie licencji wiąże się z szeregiem wymogów, jakie spełnić muszą podmioty ubiegające się o jej wydanie. Dlatego wciąż nie brakuje chętnych do pójścia “na skróty” i wykonywania działalności bez takiego pozwolenia. Jest to jednak nie tylko nielegalne, ale i kosztowne. Gdy wyjdzie to na jaw podczas kontroli, przedsiębiorcy grozi aż 12 tys. złotych mandatu.

Z kolei samą licencję można też utracić. Jeśli właściciel firmy stracił prawa do wykonywania działalności transportowej, np. został skazany za przestępstwa karne bądź skarbowe, wówczas licencja transportowa jest automatycznie odbierana.

Pomoc w uzyskaniu licencji transportowej

Sam proces wydania licencji jest czasochłonny i wiąże się z szeregiem załączników, jakie trzeba dostarczyć do urzędu, a także stałym kontakcie z urzędnikami GITD. Jeśli wolisz w tym czasie zająć się zdobywaniem zleceń dla swojej firmy, warto tę sprawę przekazać w ręce profesjonalistów z firmy BOS Licencje Transportowe. Skutecznie pośredniczą w zdobyciu takich uprawnień, czego dowodem są setki zadowolonych klientów. Nie czekaj, skontaktuj się z nimi już dzisiaj.

Author

Comments are closed.

Kvetináče z ratanu Záhradné stoly https://xann.pl/sitemap