Prawo gospodarcze to ogół norm prawnych regulujących funkcjonowanie działalności gospodarczej. Dotyczy ono każdej osoby prowadzącej własny biznes i reguluje jego działanie w ramach prawa. W licznych zapisach znajdziemy rozwiązanie sporów pomiędzy przedsiębiorcą a państwem. Ta gałąź prawa dzieli się na prawo publiczne i prywatne o których więcej w poniższym tekście.

Co obejmuje prawo gospodarcze?

Prawo gospodarcze reguluje status prawny przedsiębiorców oraz stosunki prawne, które wiążą się z prowadzoną przez nich działalnością. Składa się na nie bardzo szeroki zakres ustaw oraz aktów normatywnych określające relacje pomiędzy przedsiębiorcami, a także organami państwowymi.

 

Nie ma możliwości, aby każdy przedsiębiorca znał wszystkie zapisy prawa, dlatego w przypadku prowadzenia własnej działalności bardzo przydatna okazuje się kancelaria prawa gospodarczego. Możesz liczyć na wsparcie w zakresie zastępstwa prawego przed sądami powszechnymi w sprawach procesowych i nieprocesowych, pomoc w sporządzaniu oraz opiniowaniu umów, oraz w dochodzeniu odszkodowań z tytułu ubezpieczeń OC i AC.

Prawo gospodarcze publiczne

Prawo gospodarcze publiczne określa precyzyjnie jakie funkcje spełnia państwo w gospodarce, jakie konkretnie zadania i kompetencje posiadają organy państwowe. Znajdziemy tu zapisy dotyczące mechanizmów podejmowania decyzji przez organy państwowe w gospodarce, a także prawa i obowiązki podmiotów postępowania.

 

W skład prawa publicznego wchodzą między innymi:

  • zasady podejmowania działalności gospodarczej, 
  • koncesjonowanie działalności gospodarczej, 
  • regulacje dotyczące firm zagranicznych, 
  • nadzór państwa nad przedsiębiorcami, 
  • komercjalizację i prywatyzację, 
  • zasady prawa ochrony konkurencji.

Prawo gospodarcze prywatne

Prawo gospodarcze ustala obowiązujące reguły działania w obrocie gospodarczym, które dotyczą przedsiębiorców. Dotyczy przede wszystkim nawiązywanych stosunków między podmiotami, które są wobec siebie równe – między przedsiębiorcami, a także przedsiębiorcą a konsumentem poprzez zawarcie różnego rodzaju umów.

 

Radca Prawny Wrocław MS Kancelaria świadczy usługi prawne dla przedsiębiorców w sprawach z zakresu prawa gospodarczego. Skorzystanie z fachowej pomocy to najlepszy sposób na rozwiązanie problemów natury prawnej.

 

Author

Comments are closed.

https://gardenspace.pl/meble-ogrodowe-tarasowe Kvetináče z umelého ratanu Koberce