Ślub to decyzja na całe życie. Niemniej jednak kolejne lata i sytuacje losowe sprawiają, że instytucja małżeństwa zaczyna chwiać się u samych fundamentów. Niestety często zdarza się, że po kilku latach wspólnego życia, małżonkowie zupełnie nie potrafią się porozumieć. Taka sytuacja prowadzi tylko do jednego – rozwodu. Jak więc przygotować się do tej ciężkiej batalii, jaka czeka małżonków chcących zakończyć swoje małżeństwo? Sprawdźmy!

Różne powody rozwodu

Najczęstszą przyczyną rozpadu małżeństwa są czyny jednego ze współmałżonków, które przekreślają szanse na dalsze wspólne życie – zdrada, nałogi. Wiele małżeństw rozpada się z powodu przemocy stosowanej przez jednego z małżonków wobec drugiego, która przybiera różne oblicza – przemoc fizyczna, najbardziej skrajana, słowna (jeden z małżonków cały czas narzeka, krytykuje zachowanie drugiego małżonka), finansowa (jeden z małżonków ogranicza korzystanie ze wspólnych finansów drugiemu małżonkowi, separacyjna (ograniczenia w prowadzeniu życia towarzyskiego lub rodzinnego jednego małżonka przez drugiego).

Kwestie prawne rozwodu

Rozwód to bardzo trudna i ostateczna decyzjaniesie za sobą szereg konsekwencji prawnych oraz spraw, jakie należy uregulować. Należy pamiętać o tym, że jeśli twierdzimy, że małżeństwo rozpadło się z wyłącznej winy drugiego z małżonków, muszą istnieć na to wystarczająco mocne dowody. Należy również właściwie ocenić przyczyny rozpadu małżeństwa, czy małżonek wskazujący na swoją niewinność, faktycznie swoim zachowaniem lub zaniechaniem, nie przyczynił się do rozpadu małżeństwa. 

Biorąc to pod uwagę, należy postawić na dobrego radcę prawnego w Rzeszowie, bądź tez w innym mieście, który skutecznie wyjaśni nam trudne zawiłości prawa. Pomoc prawnika może okazać się niezbędna, szczególnie gdy współmałżonek wynajmie pełnomocnika. W sądzie można występować bez prawnika, co wpłynie na ograniczenie kosztów, niemniej jednak, nie każdy zna się wystarczająco dobrze na przepisach prawnych, aby stworzyć silną linię obrony. Warto pamiętać, że nasz jeszcze aktualny współmałżonek, może zatrudnić prawnika, który nie da nam najmniejszych szans na wypracowanie korzystnych warunków rozwodu https://legalfkancelaria.pl/oferta/rozwod-i-separacja.

Warto więc pamiętać, że doświadczony radca prawny wesprze nas w uzyskaniu najwłaściwszego rozwiązania w kwestii winy małżonków, alimentów, ustalenia władzy rodzicielskiej, a później też podziału majątku. Z tego względu jego pomoc jest nieoceniona! Prawnik będzie w stanie wypracować dla nas najkorzystniejsze rozwiązania, dzięki którym unikniemy wyczerpującego i długiego procesu sądowego, a przy tym ograniczymy do minimum stres, jaki towarzyszy rozwodowi.

Author

Comments are closed.

Koberce Jak nazwac filmy na YouTube Doplnky ku grilom