Motoryzacja

Stłuczka na parkingu – jak należy postąpić?

Nawet doświadczony i ostrożny kierowca może być uczestnikiem stłuczki. Warto pamiętać, że do niebezpiecznych sytuacji może dojść nie tylko na ruchliwej drodze, ale również na parkingu. Ciasna przestrzeń, duże natężenie ruchu w godzinach szczytu czy wąskie miejsca parkingowe zwiększają ryzyko kolizji. Co należy zrobić, jeśli przytrafi Ci się stłuczka na parkingu? Sprawdź!

Stłuczka na parkingu – protokół

Otarcia i drobne wgniecenia powstałe na parkingu najczęściej są wynikiem niedostosowania się do przepisów (na przykład poprzez wymuszenie pierwszeństwa), nieostrożnego manewru, chaosu powstałego przy dużym natężeniu ruchu czy słabej widoczności. Stłuczka na parkingu powinna być traktowana jak każda inna kolizja. W pierwszej kolejności należy ustalić z drugim uczestnikiem zdarzenia wszystkie okoliczności. W tym celu spisuje się protokół. W dokumencie powinny znaleźć się wszystkie najważniejsze dane dotyczące miejsca, czasu i okoliczności zdarzenia, opis szkody, dokładne dane sprawcy i poszkodowanego oraz informacje na temat samochodów uczestniczących w zdarzeniu (numery rejestracyjne, numery polis i nazwy towarzystw ubezpieczeniowych).

Nierzadko zdarza się, że ustalenie wspólnej wersji wydarzeń jest niemożliwe. Jeśli stanowiska obu stron nie są jednoznaczne, należy wezwać policję. Ponadto, zawiadomienie służb będzie niezbędne, jeśli jeden z kierowców będzie poruszał się służbowym samochodem.

Przezorny zawsze ubezpieczony

Pozostawienie samochodu na parkingu nierzadko kończy się zarysowaniem czy wgnieceniem wyrządzonym przez nieznanego sprawcę. Aby zabezpieczyć się przed takimi sytuacjami, warto poszerzyć obowiązkową polisę OC  o dodatkowe ubezpieczenie od zdarzeń losowych, czyli autocasco. Nie będziesz musiał pokrywać naprawy z własnej kieszeni – likwidacją szkody zajmie się ubezpieczyciel.